Listopad 2011

Učení, učení a ...učení / Studying, studying and ....studying

29. listopadu 2011 v 10:15 | Veronika Pitrová |  Mijn fiets, mijn liefste
Universiteit van Amsterdam: Special education track for smart cats
Amsterdamská univerzita: Speciální výukový program pro kočky

Vzdělávací systém na amsterdamské univerzitě by se dal popsat asi takhle: Nenecháme tě ani vydechnout. Na jednu stranu efektivní, protože v tom člověk prostě "žije" od rána do večera, na druhou stranu to občas leze na mozek když víte, že jakmile jeden úkol odevzdáte, ještě to odpoledne dostanete další. Ale motivaci neztrácím. Zatím. Vidím světlo na konci tunelu (= červen 2012).
A protože kolektivní utrpení je vždy lepší než to individální, vytvořili jsme přípravnou studyjní skupinu. Na minulou zkoušku se nám to velmi osvědčilo, tak snad to vyjde i tentorkát.

The education system here at University of Amsterdam could be described as: We won't let you have a rest. On one hand, very effective and efficient, indeed, because you are simply living in reality full of research articles on particular topic. On the other hand, you risk becoming crazy due to it. Once you submit an assignment, you can be pretty sure to get another one the same afternoon. But I keep my motivation, still. And I can see the light at the end of tunnel (= June 2012).
And because collective suffering is generally better to handle than an individual suffering, we have created a study group to prepare for the exam. Results of last exam proved this idea to be effective, so let's hope it works this time too.
Discussing future of journalism, relationship with politicians and role of new technologies and PR
Debaty o budoucnosti žurnalistiky, vztahu novináře a politika a vlivu nových technologií a PR na žurnalistiku

Nejstarší amsterdamské prostitutky / Famous old whores

22. listopadu 2011 v 0:58 | Veronika Pitrová |  Mijn fiets, mijn liefste

"Dneska chtějí všichni anální sex. Na to ale nejsme stavěné. Na to ať si jdou najít někoho jiného..."

Jestli vás někdy zajímalo, jak staré jsou nejstarší prostitutky v Amsterdamu, tak vězte, že těm, které patří k nejstarším, je necelých 70 let!!! A k tomu všemu to jsou dvojčata. I když aktivní prostitutkou je už jen jedna z nich, druhá ze sester je v už v profesním důchodu. A co bylo klíčem jejich dlouholeté kariéry? Prý je to vše o hraní různých rolí s klienty. Interview s oběma sestrami udělalo Radio Netherlands a pustit si ho můžete tady. Celý dokument - film je teď k vidění na amsterdamském filmovém festivalu IDFA.


"They all want anal sex nowadays. We are not build for that. Go find somebody else for that."

If you were ever wondering about how old might the prostitutes in Amsterdam be, I bet this will be of your interest. One of the oldest ones are apparently almost 70 ! And they are twin sisters. Although one of them has already retired from her profession. And why they have been so succesful in their career? It is all about the role-plays!
An interview with two whore-sisters can he found here. Documentary about them is being showed at IDFA festival.

Bez kola ani krok / Not a single step without my bike

19. listopadu 2011 v 22:27 | Veronika Pitrová |  Mijn fiets, mijn liefste

Bez nejmenších pochybností je tohle důvod číslo jedna, proč mě Amsterdam a v podstatě celé Holandsko baví - kola! Díky Dánsku z minulého roku mě totiž nerozhodí ani počasí. Déšť, vítr, sníh? Stačí dobré holinky, pláštěnka a nebo teplé rukavice, čepice a šála. No problem. A co mi opravdu dokáže zkazit ráno je píchlá pneumatika. V tu ránu má celý den 30-60min zpoždění.

Without any doubt, this is THE reason why I love Amsterdam (or Netherlands in general). And thanks to Denmark from last year I am pretty well trained to ride a bike in any kind of weather. Raining? Bah! Wind? Bah! Snow? - just get dressed + hat + scarf + gloves and you are ready to go. And what can really destroy my morning? FLAT TYRE! Immediately, the whole day schedule is delayed by 30 to 60 min.

A tady ještě moje kolo. / My bike...

Mlhavé ráno / Misty morning

18. listopadu 2011 v 13:36 | Veronika Pitrová |  Mijn fiets, mijn liefste

Čechy i Moravu v posledních dnech prý trápí smog, alespoň podle obrázků v televizi. Tady v Amsterdamu jsou to naštěstí jen mlhy, které během dne zmizí a k večeru se zase objeví. Má to svoje kouzlo. I když chápu, že pro někoho to může být spíš depresivní pohled.

Back home in the Czech republic, people are fighting with the very smoggy weather, at least based on what is reported by the media. Here in Amsterdam, we also have misty mornings/evenings but I would say it is more mist than the smog. And it looks quite poetic although I agree that for some people it might trigger more depressive and pesimistic feeling. But I like it.

Being "Czech republican"

15. listopadu 2011 v 23:46 | Veronika Pitrová |  Mijn fiets, mijn liefste
I got used to being called from "Czechoslovakia", I know that some people have still troubles to spell my country correctly ("Check Republic"), I know that it gets tricky when you want to shorten it - is it Czech or in Dutch Tsjechiën? But it was today, for the first time, when I was called not being Czech but being "CZECH REPUBLICAN"....:-D

Moje aktuální doma / My current home

13. listopadu 2011 v 23:07 | Veronika Pitrová |  Mijn fiets, mijn liefste

Už tři měsíce je tohle můj výhled z okna. Pravda, stromy se od srpna trochu změnily, ale kanál i hausbóty jsou pořád na svém místě. Těšila jsem se sem a i když jsem po příjezdu asi nebyla nadšená tak, jak jsem původně očekávala, musím říct, že se mi tu líbí. Respektive mi tady nic podstatného nechybí a už se tu cítím jako doma. Po Aarhusu a Sydney mi velikost Amsterdamu naprosto vyhovuje. Malý rozlohou, velký duchem. Asi jen tak měnit nebudu.
Lidé se mě často ptají, kam dál. Já už ale nemám, kam dál. A možná je čtvrtá země za poslední tři roky už přeci jen dost a je třeba na chvilku někde zakotvit. Amsterdam a Holandsko jsou proto první na ráně. Tolik aktuální plány.

This has been my window view for three months already. Yes, the trees have taken different coat however the cannal and houseboats are still there. I had been looking forward to Amsterdam and although I was not as excited as I expected when I arrived, I must say that I really like it here. Or in other words, there is nothing which bothers me here (although I was told that this is a "weird compliment"). And I feel like at home here already. After Aarhus and Sydney, the size of Amsterdam fits me perfectly! Small in size, large in spirit. And thus it is very unlikely that I will change it for anything else anytime soon.
People often ask me, what will be the next destination. But I feel like after four countries in last three years, the time might come for settling down (at least for a while). Amsterdam and Netherlands are the current option. So, let's see...

Člověk míní, život mění

12. listopadu 2011 v 22:36 | Veronika Pitrová
Můžete mít všechno naplánované do posledního detailu, a pak stačí vteřina a všechno je v tu ránu jinak. Důležité je proto nejen umět plánovat, ale také umět plány okamžitě změnit, překopat, přizpůsobit nové situaci. Naštěstí mi tohle nedělá problémy. Austrálie proto skončila ze dne na den. Z plánované cesty sešlo - o důvod víc se tam vrátit.
Teď, po pěti měsících jsou věci daleko pozitivnější, i když cesta je ještě daleká.
Hodně zdraví vám všem.
Zdraví, rodina a zdravá rodina jsou základ, bez kterého se dá jen těžko stavět.